MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 314024 là gì?

Mã bưu chính 314024 với Tên bưu chính là Chưa rõ thuộc bưu cục 314020 tại địa chỉ Thôn Bản Pắng, Xã Bản Máy quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 314024 với Tên bưu chính là Chưa rõ thuộc địa bàn phường xã Bản Máy (31402), thuộc Quận Hoàng Su Phì (3139), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 314024 ( Chưa rõ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: