MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 754602 là gì?

Mã bưu chính 754602 với Tên bưu chính là Chung Cư Phường 3 - 2 thuộc bưu cục 754623 tại địa chỉ Sô´015, Lô nhà B5, Khu chung cư Phường 3 Khánh Hội, Phường Số 3 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 754602 với Tên bưu chính là Chung Cư Phường 3 - 2 thuộc địa bàn phường xã Số 3 (75460), thuộc Quận Quận 4 (7540), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 754602 ( Chung Cư Phường 3 - 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 754602
  • Tên bưu cục: Chung Cư Phường 3 - 2
  • Điện thoại: 9409532
  • Phường xã: Số 3 (75460)
  • Quận/huyện: Quận 4 (7540)
  • Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh (70)
  • Địa chỉ: Sô´015, Lô nhà B5, Khu chung cư Phường 3 Khánh Hội, Phường Số 3