MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 185102 là gì?

Mã bưu chính 185102 với Tên bưu chính là Cống Đôi thuộc bưu cục 185109 tại địa chỉ Sô´346, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Trần Thành Ngọ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 185102 với Tên bưu chính là Cống Đôi thuộc địa bàn phường xã Trần Thành Ngọ (18510), thuộc Quận Kiến An (1851), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 185102 ( Cống Đôi ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: