MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Bình (43)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 434340 là gì?

Mã bưu chính 434340 với Tên bưu chính là Cồn Thoi thuộc bưu cục 434343 tại địa chỉ Xóm 6, Xã Cồn Thoi quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 434340 với Tên bưu chính là Cồn Thoi thuộc địa bàn phường xã Cồn Thoi (43434), thuộc Quận Kim Sơn (4339), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Bình (43)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 434340 ( Cồn Thoi ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: