MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 631790 là gì?

Mã bưu chính 631790 với Tên bưu chính là Cư Ê Bua thuộc bưu cục 631791 tại địa chỉ Buôn Đùng, Xã Cư E Bur quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 631790 với Tên bưu chính là Cư Ê Bua thuộc địa bàn phường xã Cư E Bur (63179), thuộc Quận Buôn Ma Thuột (6310), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 631790 ( Cư Ê Bua ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: