MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Kạn (26)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 261550 là gì?

Mã bưu chính 261550 với Tên bưu chính là Cư Lễ thuộc bưu cục 261551 tại địa chỉ Thôn Khau An, Xã Cư Lễ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 261550 với Tên bưu chính là Cư Lễ thuộc địa bàn phường xã Cư Lễ (26155), thuộc Quận Na Rì (2613), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Kạn (26)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 261550 ( Cư Lễ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: