MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 636500 là gì?

Mã bưu chính 636500 với Tên bưu chính là Cư Mlan thuộc bưu cục 636504 tại địa chỉ Thôn 4, Xã Cư M'lan quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 636500 với Tên bưu chính là Cư Mlan thuộc địa bàn phường xã Cư Mlan (63650), thuộc Quận Ea Súp (6363), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 636500 ( Cư Mlan ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: