MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 604010 là gì?

Mã bưu chính 604010 với Tên bưu chính là Cửa khẩu Lệ Thanh thuộc bưu cục 604004 tại địa chỉ Thôn Cửa Khẩu, Xã Ia Dom quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 604010 với Tên bưu chính là Cửa khẩu Lệ Thanh thuộc địa bàn phường xã Ia Dom (60400), thuộc Quận Đức Cơ (6038), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 604010 ( Cửa khẩu Lệ Thanh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: