MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 353440 là gì?

Mã bưu chính 353440 với Tên bưu chính là Cun Pheo thuộc bưu cục 353441 tại địa chỉ Khu điểm bưu điện văn hóa xa bao la, Xã Cun Pheo quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 353440 với Tên bưu chính là Cun Pheo thuộc địa bàn phường xã Cun Pheo (35344), thuộc Quận Mai Châu (3533), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 353440 ( Cun Pheo ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: