MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 355520 là gì?

Mã bưu chính 355520 với Tên bưu chính là Cuối Hạ thuộc bưu cục 355521 tại địa chỉ Xóm Thông, Xã Cuối Hạ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 355520 với Tên bưu chính là Cuối Hạ thuộc địa bàn phường xã Cuối Hạ (35552), thuộc Quận Kim Bôi (3551), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 355520 ( Cuối Hạ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: