MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cà Mau (97)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 972477 là gì?

Mã bưu chính 972477 với Tên bưu chính là Đá Bạc 2 thuộc bưu cục 972463 tại địa chỉ Ấp Đá Bạc A, Xã Khánh Bình Tây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 972477 với Tên bưu chính là Đá Bạc 2 thuộc địa bàn phường xã Khánh Bình Tây (97246), thuộc Quận Trần Văn Thời (9723), thuộc Tỉnh / Thành phố Cà Mau (97)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 972477 ( Đá Bạc 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: