MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 364130 là gì?

Mã bưu chính 364130 với Tên bưu chính là Đá Đỏ thuộc bưu cục 364135 tại địa chỉ Bản Bãi Vàng B, Xã Đá Đỏ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 364130 với Tên bưu chính là Đá Đỏ thuộc địa bàn phường xã Đá Đỏ (36413), thuộc Quận Phù Yên (3636), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 364130 ( Đá Đỏ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: