MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 555730 là gì?

Mã bưu chính 555730 với Tên bưu chính là Đà Nẵng 2 thuộc bưu cục 555704 tại địa chỉ Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 555730 với Tên bưu chính là Đà Nẵng 2 thuộc địa bàn phường xã Hoà Khánh Bắc (55570), thuộc Quận Liên Chiểu (5557), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 555730 ( Đà Nẵng 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: