MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 186800 là gì?

Mã bưu chính 186800 với Tên bưu chính là Đa Phúc thuộc bưu cục 188312 tại địa chỉ Thôn Quảng Luận, Phường Đa Phúc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 186800 với Tên bưu chính là Đa Phúc thuộc địa bàn phường xã Đa Phúc (18831), thuộc Quận Dương Kinh (1883), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 186800 ( Đa Phúc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: