MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 556221 là gì?

Mã bưu chính 556221 với Tên bưu chính là Đa Phước 5 thuộc bưu cục 555815 tại địa chỉ Tổ 51, Khối Đa Phước 1, Phường Hoà Khánh Bắc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 556221 với Tên bưu chính là Đa Phước 5 thuộc địa bàn phường xã Hoà Khánh Bắc (55570), thuộc Quận Liên Chiểu (5557), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 556221 ( Đa Phước 5 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: