MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 923077 là gì?

Mã bưu chính 923077 với Tên bưu chính là Đại học Kiên Giang thuộc bưu cục 923074 tại địa chỉ Sô´07, Ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hoà Hiệp quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 923077 với Tên bưu chính là Đại học Kiên Giang thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Hoà Hiệp (92307), thuộc Quận Châu Thành (9230), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 923077 ( Đại học Kiên Giang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: