MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hậu Giang (91)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 911541 là gì?

Mã bưu chính 911541 với Tên bưu chính là Đại lý Bưu điện số 10 thuộc bưu cục 911504 tại địa chỉ Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 911541 với Tên bưu chính là Đại lý Bưu điện số 10 thuộc địa bàn phường xã Long Mỹ (91150), thuộc Quận Thị xã Long Mỹ (9115), thuộc Tỉnh / Thành phố Hậu Giang (91)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 911541 ( Đại lý Bưu điện số 10 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: