MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Bình (43)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 431502 là gì?

Mã bưu chính 431502 với Tên bưu chính là DAI LY HOAI thuộc bưu cục 431470 tại địa chỉ Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 431502 với Tên bưu chính là DAI LY HOAI thuộc địa bàn phường xã Nam Thành (43147), thuộc Quận Ninh Bình (4310), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Bình (43)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 431502 ( DAI LY HOAI ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: