MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Bình (43)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 431430 là gì?

Mã bưu chính 431430 với Tên bưu chính là DAI LY NA thuộc bưu cục 431360 tại địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 431430 với Tên bưu chính là DAI LY NA thuộc địa bàn phường xã Phúc Thành (43136), thuộc Quận Ninh Bình (4310), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Bình (43)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 431430 ( DAI LY NA ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: