MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Bình (43)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 433948 là gì?

Mã bưu chính 433948 với Tên bưu chính là DAI LY NAM DAN thuộc bưu cục 433901 tại địa chỉ Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 433948 với Tên bưu chính là DAI LY NAM DAN thuộc địa bàn phường xã Phát Diệm (43390), thuộc Quận Kim Sơn (4339), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Bình (43)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 433948 ( DAI LY NAM DAN ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: