MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hậu Giang (91)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 912980 là gì?

Mã bưu chính 912980 với Tên bưu chính là Đại Thành thuộc bưu cục 912987 tại địa chỉ Ấp Sơn Phú, Xã Đại Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 912980 với Tên bưu chính là Đại Thành thuộc địa bàn phường xã Đại Thành (91298), thuộc Quận Ngã Bảy (9129), thuộc Tỉnh / Thành phố Hậu Giang (91)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 912980 ( Đại Thành ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: