MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Nông (64)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 643003 là gì?

Mã bưu chính 643003 với Tên bưu chính là Đắk Buk So 1 thuộc bưu cục 643009 tại địa chỉ Thôn 3, Xã Đắk Búk So quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 643003 với Tên bưu chính là Đắk Buk So 1 thuộc địa bàn phường xã Đắk Búk So (64300), thuộc Quận Tuy Đức (6430), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Nông (64)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 643003 ( Đắk Buk So 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: