MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 581490 là gì?

Mã bưu chính 581490 với Tên bưu chính là Đắk Cấm thuộc bưu cục 581491 tại địa chỉ Thôn 1, Xã Đắk Cấm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 581490 với Tên bưu chính là Đắk Cấm thuộc địa bàn phường xã Đắk Cấm (58149), thuộc Quận Kon Tum (5810), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 581490 ( Đắk Cấm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: