MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Nông (64)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 641896 là gì?

Mã bưu chính 641896 với Tên bưu chính là Đak Mil 14 thuộc bưu cục 641890 tại địa chỉ Thôn 10a, Xã Đắk Lao quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 641896 với Tên bưu chính là Đak Mil 14 thuộc địa bàn phường xã Đắk Lao (64188), thuộc Quận ĐắK Mil (6418), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Nông (64)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 641896 ( Đak Mil 14 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: