MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 581890 là gì?

Mã bưu chính 581890 với Tên bưu chính là Đắk Tờ Re thuộc bưu cục 581895 tại địa chỉ Thôn 5, Xã Đắk Tờ Re quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 581890 với Tên bưu chính là Đắk Tờ Re thuộc địa bàn phường xã Đắk Tờ Re (58189), thuộc Quận Kon Rẫy (5818), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 581890 ( Đắk Tờ Re ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: