MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 637140 là gì?

Mã bưu chính 637140 với Tên bưu chính là Dang Kang thuộc bưu cục 637144 tại địa chỉ Thôn 1, Xã Dăng Kang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 637140 với Tên bưu chính là Dang Kang thuộc địa bàn phường xã Dăng Kang (63714), thuộc Quận Krông Bông (6370), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 637140 ( Dang Kang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: