MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thừa Thiên Huế (53)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 533642 là gì?

Mã bưu chính 533642 với Tên bưu chính là Đào Tấn thuộc bưu cục 533620 tại địa chỉ Sô´54, Đường Đào Tấn, Phường Phước Vĩnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 533642 với Tên bưu chính là Đào Tấn thuộc địa bàn phường xã Phước Vĩnh (53350), thuộc Quận Huế (5310), thuộc Tỉnh / Thành phố Thừa Thiên Huế (53)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 533642 ( Đào Tấn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: