MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lâm Đồng (67)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 673702 là gì?

Mã bưu chính 673702 với Tên bưu chính là Di Linh 3 thuộc bưu cục 673708 tại địa chỉ Sô´28, Ngõ Lê Lợi, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 673702 với Tên bưu chính là Di Linh 3 thuộc địa bàn phường xã Di Linh (67370), thuộc Quận Di Linh (6737), thuộc Tỉnh / Thành phố Lâm Đồng (67)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 673702 ( Di Linh 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 673702
  • Tên bưu cục: Di Linh 3
  • Điện thoại: 3870347
  • Phường xã: Di Linh (67370)
  • Quận/huyện: Di Linh (6737)
  • Tỉnh/thành phố: Lâm Đồng (67)
  • Địa chỉ: Sô´28, Ngõ Lê Lợi, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh