MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên (38)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 382000 là gì?

Mã bưu chính 382000 với Tên bưu chính là Điện Biên Đông thuộc bưu cục 382002 tại địa chỉ Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 382000 với Tên bưu chính là Điện Biên Đông thuộc địa bàn phường xã Điện Biên Đông (38200), thuộc Quận Điện Biên Đông (3820), thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên (38)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 382000 ( Điện Biên Đông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: