MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 555401 là gì?

Mã bưu chính 555401 với Tên bưu chính là Điện Biên Phủ 5 thuộc bưu cục 555441 tại địa chỉ Sô´Lô 356, Đường Điện Biên Phủ, Phường Hoà Khê quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 555401 với Tên bưu chính là Điện Biên Phủ 5 thuộc địa bàn phường xã Hoà Khê (55540), thuộc Quận Thanh Khê (5542), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 555401 ( Điện Biên Phủ 5 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: