MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 653850 là gì?

Mã bưu chính 653850 với Tên bưu chính là Diên Bình thuộc bưu cục 653852 tại địa chỉ Thôn Hội Phước, Xã Diên Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 653850 với Tên bưu chính là Diên Bình thuộc địa bàn phường xã Diên Bình (65385), thuộc Quận Diên Khánh (6537), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 653850 ( Diên Bình ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: