MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 653710 là gì?

Mã bưu chính 653710 với Tên bưu chính là Diên Khánh thuộc bưu cục 653702 tại địa chỉ Sô´52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 653710 với Tên bưu chính là Diên Khánh thuộc địa bàn phường xã Diên Khánh (65370), thuộc Quận Diên Khánh (6537), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 653710 ( Diên Khánh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: