MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thừa Thiên Huế (53)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 534950 là gì?

Mã bưu chính 534950 với Tên bưu chính là Điền Lộc thuộc bưu cục 534954 tại địa chỉ Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 534950 với Tên bưu chính là Điền Lộc thuộc địa bàn phường xã Điền Lộc (53495), thuộc Quận Phong Điền (5349), thuộc Tỉnh / Thành phố Thừa Thiên Huế (53)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 534950 ( Điền Lộc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: