MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Định (59)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 591900 là gì?

Mã bưu chính 591900 với Tên bưu chính là Diêu Trì thuộc bưu cục 591903 tại địa chỉ Thôn Vân Hội 1, Thị Trấn Diêu Trì quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 591900 với Tên bưu chính là Diêu Trì thuộc địa bàn phường xã Diêu Trì (59190), thuộc Quận Tuy Phước (5917), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Định (59)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 591900 ( Diêu Trì ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: