MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 717304 là gì?

Mã bưu chính 717304 với Tên bưu chính là Đinh Bộ Lĩnh-2 thuộc bưu cục 717301 tại địa chỉ Sô´139, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 26 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 717304 với Tên bưu chính là Đinh Bộ Lĩnh-2 thuộc địa bàn phường xã Số 26 (71730), thuộc Quận Bình Thạnh (7170), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 717304 ( Đinh Bộ Lĩnh-2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: