MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 604704 là gì?

Mã bưu chính 604704 với Tên bưu chính là Đinh Tiên Hoàng thuộc bưu cục 604727 tại địa chỉ Tổ 3, Thị Trấn Chư Sê quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 604704 với Tên bưu chính là Đinh Tiên Hoàng thuộc địa bàn phường xã Chư Sê (60470), thuộc Quận Chư Sê (6047), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 604704 ( Đinh Tiên Hoàng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: