MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 231310 là gì?

Mã bưu chính 231310 với Tên bưu chính là Dĩnh Kế thuộc bưu cục 231311 tại địa chỉ Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 231310 với Tên bưu chính là Dĩnh Kế thuộc địa bàn phường xã Dĩnh Kế (23131), thuộc Quận Bắc Giang (2310), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 231310 ( Dĩnh Kế ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: