MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 635290 là gì?

Mã bưu chính 635290 với Tên bưu chính là Dliê Ya thuộc bưu cục 635310 tại địa chỉ Thôn Quyết Tâm, Xã DLiê Ya quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 635290 với Tên bưu chính là Dliê Ya thuộc địa bàn phường xã DLiê Ya (63529), thuộc Quận Krông Năng (6352), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 635290 ( Dliê Ya ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: