MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Ninh (22)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 221501 là gì?

Mã bưu chính 221501 với Tên bưu chính là Đlý Bđ- Nvh Thôn Ô Cách thuộc bưu cục 221506 tại địa chỉ Thôn Ô Cách, Xã Đông Tiến quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 221501 với Tên bưu chính là Đlý Bđ- Nvh Thôn Ô Cách thuộc địa bàn phường xã Đông Tiến (22150), thuộc Quận Yên Phong (2214), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Ninh (22)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 221501 ( Đlý Bđ- Nvh Thôn Ô Cách ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: