MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Nghệ An (46)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 471400 là gì?

Mã bưu chính 471400 với Tên bưu chính là Đô Lương thuộc bưu cục 471408 tại địa chỉ Khối 6, Thị Trấn Đô Lương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 471400 với Tên bưu chính là Đô Lương thuộc địa bàn phường xã Đô Lương (47140), thuộc Quận Đô Lương (4714), thuộc Tỉnh / Thành phố Nghệ An (46)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 471400 ( Đô Lương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: