MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 127312 là gì?

Mã bưu chính 127312 với Tên bưu chính là Đoàn Kết 1 thuộc bưu cục 127315 tại địa chỉ Đường Đoàn Kết, Phường Vĩnh Hưng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 127312 với Tên bưu chính là Đoàn Kết 1 thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Hưng (12730), thuộc Quận Hoàng Mai (1270), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 127312 ( Đoàn Kết 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: