MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Định (59)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 591443 là gì?

Mã bưu chính 591443 với Tên bưu chính là độc lập thuộc bưu cục 591417 tại địa chỉ Đường An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 591443 với Tên bưu chính là độc lập thuộc địa bàn phường xã Nguyễn Văn Cừ (59141), thuộc Quận Quy Nhơn (5910), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Định (59)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 591443 ( độc lập ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: