MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 110307 là gì?

Mã bưu chính 110307 với Tên bưu chính là độc lập phố Hàng Đào thuộc bưu cục 110304 tại địa chỉ Sô´1, Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 110307 với Tên bưu chính là độc lập phố Hàng Đào thuộc địa bàn phường xã Hàng Đào (11030), thuộc Quận Hoàn Kiếm (1100), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 110307 ( độc lập phố Hàng Đào ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: