MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 119339 là gì?

Mã bưu chính 119339 với Tên bưu chính là Đốc Ngữ 1 thuộc bưu cục 119301 tại địa chỉ Sô´102, Phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 119339 với Tên bưu chính là Đốc Ngữ 1 thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Phúc (11930), thuộc Quận Ba Đình (1180), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 119339 ( Đốc Ngữ 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: