MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Dương (82)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 823970 là gì?

Mã bưu chính 823970 với Tên bưu chính là Đồng An thuộc bưu cục 824064 tại địa chỉ Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hoà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 823970 với Tên bưu chính là Đồng An thuộc địa bàn phường xã Bình Hoà (82397), thuộc Quận Thuận An (8239), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Dương (82)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 823970 ( Đồng An ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: