MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 136000 là gì?

Mã bưu chính 136000 với Tên bưu chính là Đông Anh thuộc bưu cục 136004 tại địa chỉ Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 136000 với Tên bưu chính là Đông Anh thuộc địa bàn phường xã Đông Anh (13600), thuộc Quận Đông Anh (1360), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 136000 ( Đông Anh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: