MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 921144 là gì?

Mã bưu chính 921144 với Tên bưu chính là Đống Đa thuộc bưu cục 921147 tại địa chỉ Sô´186, Đường Đóng Đa, Phường Vĩnh Lạc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 921144 với Tên bưu chính là Đống Đa thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Lạc (92114), thuộc Quận Rạch Giá (9210), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 921144 ( Đống Đa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: