MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 752950 là gì?

Mã bưu chính 752950 với Tên bưu chính là Đồng Diều thuộc bưu cục 752859 tại địa chỉ Sô´004, Lô nhà H, Khu chung cư Đồng Diều, Phường Số 4 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 752950 với Tên bưu chính là Đồng Diều thuộc địa bàn phường xã Số 4 (75280), thuộc Quận Quận 8 (7510), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 752950 ( Đồng Diều ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: