MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 729136 là gì?

Mã bưu chính 729136 với Tên bưu chính là Đông Hưng Thuận 29 thuộc bưu cục 729120 tại địa chỉ Sô´470, Khu phố 6, Phường Đông Hưng Thuận quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 729136 với Tên bưu chính là Đông Hưng Thuận 29 thuộc địa bàn phường xã Đông Hưng Thuận (72910), thuộc Quận Quận 12 (7290), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 729136 ( Đông Hưng Thuận 29 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: