MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 353080 là gì?

Mã bưu chính 353080 với Tên bưu chính là Đông Lai thuộc bưu cục 353081 tại địa chỉ Xóm Quê Bái, Xã Đông Lại quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 353080 với Tên bưu chính là Đông Lai thuộc địa bàn phường xã Đông Lại (35308), thuộc Quận Tân Lạc (3527), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 353080 ( Đông Lai ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: